OO – Topdesk Integratie

Geschreven door admin

Bij veel organisaties in Nederland wordt Topdesk gebruikt als service management tool. In Topdesk is het mogelijk om automations te initieren door middel van een API-call richting OO. Dit gaat door middel van een gebeurtenis en actiereeksen. Een gebeurtenis kan bijvoorbeeld een verandering van status van een wijzigingsactiviteit zijn, wanneer dit het geval is gebeurt deze gebeurtenis en wordt de daaraan gekoppelde actieereeks getriggerd.

Asynchonous Trigger
In deze actiereeksen is het mogelijk een API-call te doen richting OO.
Hierin geef je enkel het unieke ID mee en alle calls vanuit Topdesk van Topdesk gaan naar dezelfde routerflow. Zodat de Orkestratie rol van ALLE automations in de Orchestrator komt te liggen. OO triggert vanuit deze flow, indien nodig, de gewenste acties. OO koppelt vervolgens het resultaat terug.