Loadbalancer node in/uit service nemen

Geschreven door admin

Binnen de organisatie was het in en uit service nemen van een loadbalancer node een complexe stap, welke uitsluitend door het Network Operation Center uitgevoerd kon worden. Dit zorgt voor een lange doorlooptijd en in sommige gevallen voor onnodige downtime.

Middels een selfservice portal kunnen medewerkers tegenwoordig zelf nodes in en uit service nemen. Op basis van AD rechten kunnen zij dit uitsluitend doen voor de loadbalancers waar zij rechten op hebben. Dit wordt allemaal afgevangen in de front-end. Om de actie voor het daadwerkelijk automatisch uitvoeren van deze stappen zijn twee workflows gemaakt:

Workflow 1:
Deze workflow Checkt middels een API call de huidige status van de Loadbalancer. Deze retourneert deze informatie aan selfservice portal, waarmee de gebruiker vervolgens kan aangeven wat er gewijzigd moet worden.

Workflow 2:
Deze workflow voert de daadwerkelijke acties uit. Op basis van de door de gebruiker opgegeven Loadbalancer instelling zal deze flow de betreffende nodes in of uit service nemen. Ook dit verloopt allemaal via API calls. Ook het stukje administratie neem deze flow uit handen. Er wordt netjes een change geregistreerd en aan het einde weer afgesloten en de gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de acties die zijn uitgevoerd.